“El Mentalista”

Placa Roja – capítol 3, 2a Temporada.

Novament s’ha comès un crim i la única prova incriminatòria que hi ha acusa a l’agent Lisbon.

* Download

Anuncios