Aplicacions Web 2.0

Aquí us deixo una imatge sobre les aplicacions del Web 2.0. Clickeu a sobre per veure-la a tamany real i si ho preferiu, aquí teniu el link original.

 

Comparació entre les aplicacions del web 1.0 i les del Web 2.0.

Web 1.0

Web 2.0

Doubleclick

Google AdSense

Pàgines vistes

Cost per click

Ofoto

Flickr

Mp3.com

Napster

Akamai

BitTorrent

Llocs web personals

Blogs

CMSs

Wikis

Britannica Online

Wikipedia

Especulació amb dominis

Optimització en motors de cerca

Categories/Directoris (taxonomia)

Tags (folcsonomia)

Screen scraping

Serveis web

Publicació

Participació

Fidelització

Sindicació

 .

 •  Doubleclick vs Google AdSense:

Doubleclick va ser el pioner en la publicitat online, però oferia un model de negoci recolzat en el concepte de web dels anys 90. Tractava de publicació i no de participació, els publicistes eren els que decidien i no els consumidors… Era l’empresa de publicitat online famosa per les seves cookies i la publicitat intrusiva.

Google AdSense, amb altres paraules el servei de publicitat de Google, permet que els webmasters puguin incloure textos i imatges publicitàries en les seves pàgines web d’una manera menys intrusiva. Un dels punts forts d’aquest servei és que Google pensa en el consumidor i empra la seva tecnologia per mostrar anuncis en les webs depenent de la situació geogràfica de l’usuari (mitjançant la IP) i altres dades que obté de la seva gran base de dades.

Altres enllaços interessants: Doubleclick, Google y la publicidad online y AdSense y Doubleclick: Nace el monopolio de la publicidad en Internet.

 

 • Pàgines vistes vs Cost per click:

Seguim amb temes de publicitat, les pàgines vistes fan referència a la quantitat de persones que han vist una determinada web. Aquesta dada s’emplea per saber quina quantitat de gent aproximadament veurà el banner.

El cost per click és una modalitat en la qual l’anunciant paga la visita en un lloc. Aquesta visita la fa el consumidor per mitjà d’un click en un banner o en un enllaç.

La principal diferència és que en el cost per click, és el consumidor el que clicka sobre el banner i per tant, realment li interessa aquell anunci. En canvi, l’altra només t’ofereix la garantia que aquella web on deixes el banner és una pàgina força visitada per les persones, però realment no saps si s’interessen pel banner o no.

Així que veiem com el cost per click requereix de la participació de l’internauta, i aquesta no seria possible sense el Web 2.0.

 

 • Ofoto vs Flickr:

Ofoto, en els seus principis, era un software desenvolupat per escanejar imatges, ajustar-les i preparar-les per a la impresió. I Flickr, és un lloc web que neix de la necessitat de compartir fotografies. Aquest, té funcions típiques del Web 2.0 com l’etiquetació, el poder comentar,…

 

 • Mp3.com vs Napster:

Mp3.com  és una web  que dóna informació sobre música i artistes. A més, podem escoltar les cançons però no descarregar-les. És per aquest motiu que és una web legal on els artistes donen a conèixer el seu treball de manera que si als internautes els hi agrada aquesta cançó o cd, l’hauran de comprar.

Napster, en canvi, és un servei de distribució d’arxius de música i pioner de les xarxes P2P. Gràcies a la seva tecnologia permetia als aficionats a la música compartir les seves col·leccions de mp3 amb altres usuaris d’una manera molt sencilla.

 

 • Akamai vs BitTorrent:

Distribució de continguts. Akamai funciona com un servidor mirall, és a dir, aquesta web reb continguts d’altres webs i els distribueix de forma intel·ligent sense emprar el servidor central. No sé si ho he entès gaire bé, però bé a ser com si quan tu escrius una URL en comptes de donar-te una resposta el servidor central, te la dóna Akamai. Però, clar, per a què això passi, t’hauràs de registrar o fer alguna cosa a Akamai, no? Bé, si algú sap alguna cosa sobre aquesta web que m’informi, si us plau. I d’altra banda tenim BitTorrent que igual que Napster utilitza la distribució a través de P2P, un tipus de red on no hi ha ni servidors ni clients, sinó que els usuaris comparteixen els arxius. Així que veiem que la participació de la gent és important a l’hora de descarregar fitxers.

 

 • Llocs web personals vs Blogs:

La principal diferència és que un lloc web personal és una pàgina estàtica on només hi pot penjar continguts l’autor, mentre que en el bloc es permet la interacció amb el lector i es pot arribar a establir un diàleg i/o debat.

 

 • CMSs vs Wiki:

CMS és l’acrònim de Content Management System –sistema de gestió de continguts-. Aquest consisteix amb una interfaç que controla una o més bases de dades on s’allotja el contingut del site. Això permet manejar de forma independent el contingut i el disseny.

Un Wiki és un lloc web col·laboratiu que pot ser editat per diferents usuaris. Així que qualsevol pot crear, modificar, esborrar el contingut d’una web. És una forma interactiva, fàcil i ràpida.

El Web 2.0 permet en aquest cas que els continguts d’una web puguin ser editats per qualsevol persona que a més aquesta pugui aportar més informació, modificar les errades… En els CMS els continguts són manejats d’una forma més individual.

 

 • Britannica online vs Wikipedia:

Britannica online era, fins a l’arribada de la Wikipedia, la millor enciclopèdia online. Una enciclopèdia típica del Web 1.0 on només es poden fer consultes i res més. La Wikipedia també és una enciclopèdia de consulta online però la informació és creada de forma col·laborativa pels internautes -tal i com diu el seu nom, és un wiki-. Aquesta forma interactiva, el fàcil ús perquè no cal conèixer el llenguatge HTML ja que disposem d’unes eines bàsiques… són factors consolidats en el Web 2.0.

 

 • Especulació amb dominis vs Optimització en motors de cerca:

L’optimització en motor de cerca serveix per aconseguir un alt rànquing en els buscadors. És una foma més intel·ligent que l’especulació amb dominis ja que analitza les pàgines web i n’extreu informació de tal manera que l’usa per millorar la seva ubicació en els rànquings. Antigament donaven una major importàcia al nom del domini però es podia donar el cas que el nom del domini no coincidís amb els continguts de la pàgina.

 

 • Categories/Directoris vs Tags:

Tan les categories com els tags són llenguatges de marcat, és a dir, una manera de classificar els post, articles… dins d’una web. Ara bé, en els tags són les persones, i no els sistemes, qui etiqueten els continguts. Així que es segueixen uns criteris més humanitzats. A més permet l’ús d’un vocabulari pròxim, familiar i compartit per tots; el matix vocabulari que s’utilitza per cercar la informació.

 

 • Screen scraping vs Serveis web:

Screen scraping és una tècnica de programació que consisteix en l’extracció d’informació de pàgines web per tal de processar-la.

El Servei Web és una col·lecció de protocols i estàndars que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions. Perquè hi ha un munt d’aplicacions de software desenvolupades en diferents llenguatges de programació i executades sobre qualsevol plataforma i gràcies als serveis web es poden intercanviar les dades.

 

 • Publicació vs Participació:

Amb el Web 1.0 l’autor de la web publicava quelcom de tal manera que no es permetia la interacció amb el lector. Ara gràcies al Web 2.0 el lector pot participar i l’autor també participa de tal manera que es pot obrir un debat. L’avantatge que això aporta és la creació d’un nou coneixement i no la suma d’informacions perquè com bé hem vist a classe A + B = C.

 

 • Fidelització vs Sindicalització:

Ser fidel a una pàgina web és molt difícil perquè potser només t’interesa una secció. Amb el Web 1.0 havíem d’escriure la URL per anar a aquesta web en la qual erem fidels i buscar allò que ens interessava. Ara amb els nous serveis que han sorgit en les bases del web 2.0, serveis com bloggines o Google Reader, i gràcies als feeds, podem sindicalitzar els continguts de tal manera que només consumim el que ens interesa. I això que ens interesa ens arriba a nosaltres a través dels serveis mencionats anteriorment, ja no cal anar a la web. És la personalització de la informació.

 

 

>> Bé, desprès de redactar aquesta quilomètrica entrada, només vull dir-vos que hi ha coses que encara no m’han quedat gaire clares i de vegades la informació que hi ha a Internet és escassa -o millor dit: soroll documental-. Així que si algú més enterat que jo en el tema pot aportar-hi el seu granet de sorra, jo li estaria molt agraïda. Thanks! <<

 

Eli ^^

Anuncios