El Web 2.0 està molt lligat al lema: We are the Web. Amb això vol dir que nosaltres som els que ampliem la xarxa de continguts. Qualsevol internauta pot agregar informació d’una manera molt sencilla i aquesta informació pot ser consumida per qualsevol persona. A més, els lectors poden aportar nova informació de tal manera que es crea un nou coneixement.

Antigament en la web 1.0 els editors i webmasters creaven els continguts des d’un site i aquests eren consumits pels usuaris d’aquell site. En el model web 2.0 la informació es genera directament i indirectament pels usuaris i es compartida gràcies als hipervincles.

Gràcies a la gran quantitat de serveis que ens ofereix el web 2.0, la gent pren el seu propi espai a Internet de tal manera que aporta informació, participa, interactua,…

El gran aventatge del web 2.0 i precissament el que fa que nosaltres siguem la web, és la facilitat de crear i publicar, ja que tot i que no tinguem cap tipus de coneixement tècnic disposem d’eines online que ens permeten posar la informació a la xarxa.

 

Eli ^^

Anuncios